REKLAMA

Projekt Medioteka.se jest interaktywnym kompendium wiedzy na temat historii polskiej emigracji w Szwecji. Materiały wideo składają się z rozmów z różnymi przedstawicielami emigracji reprezentującymi różne fale emigracyjne, różne kręgi zawodowe, artystyczne. Medioteka.se chce utrwalić historię ludzi tworzących polską disporę w Szwecji. Ponadto na stronach Medioteka.se znajdziemy wybór dokumentów i zdjęcia obrazujące historię polskiej emigracji w Szwecji

PATRONAT MEDIALNY:

 


WIDEO DOKUMENTY ZDJĘCIA
Aleksander Kwiatkowski Dziennikarz, krytyk filmowy. W Szwecji mieszka od 1965 roku. POLONICA. Wybór artykułów. (PDF) Generał Władysław Anders z wizytą w Sztokholmie. 1952 rok. (ALBUM)
Danka Jaworska. Malarka. W Szwecji mieszka od 1991 roku. Gotlands Allehanda. Wybór artykułów o Polsce. 1939-1945 (PDF) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Hotele Örnsköld. Sztokholm 2010 (ALBUM)
Aleksander Wołodarski. Architekt. W Szwecji mieszka od 1967 roku. Zaproszenie na sztokholmską uroczystość z okazji 1000-lecie Chrztu Polski Alf de Pomian Hajdukiewicz. Pierwszy konsul honorowy w Sztokholmie 1920-1921 (ALBUM)
Marian Wróblewski. Przedsiębiorca. W Szwecji mieszka od 1969 roku. ZAPAD. Dodatek literacki pod redakcją Michała Moszkowicza. (PDF) Joanna Balladyna Troikowicz. Prace artystyczne. (ALBUM)
Bartosz Cajler. Skrzypek. W Szwecji mieszka od 2002 roku. POLSKA FÖRFATTARE I SVERIGE 1918-1939, Bibliografisk företeckning. Józef Trypućko, 1942. (PDF) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele św. Jana w Sztokholmie. (ALBUM)
Tomasz Hołuj. Artysta malarz, muzyk. W Szwecji mieszka od 1984 roku. Dokumenty Polskiego Instytutu Źródłowego z Lund Seminarium korczakowskie. Sztokholm 2012 (ALBUM)
Zofia Kukulska. Biolog. W Szwecji mieszka od 1966 roku. Kopia szwedzkiego wydania pieśni "Boże coś Polskę" z 1863 roku. Goście z Polski na spotkaniach Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswil w Sztokholmie
Video
Tadeusz Urbański. Publicysta. W Szwecji mieszka od 1981 roku. Protest polskich organizacji niepodległościowych do Arbetsmarknadsdepartamentet. 1978 rok. Akcja Białych Autobusów hrabiego Folke Bernadotte. 1945 (ALBUM)
Piotr Kiszkiel. Polityk komunalny. W Szwecji, Göteborgu, mieszka od 1973 roku. Kopia listu Stowarzyszenia Monarchistów Polskich w Szwecji do króla Karola XVI Gustawa. Rok 1975 (PDF) Pomnik katyński w Sztokholmie. Uroczystość z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej 2010 rok (ALBUM)